FUNGSI ENERGI UNTUK TUMBUHAN SEBAGAI HASIL RESPIRASI

FUNGSI ENERGI UNTUK TUMBUHAN SEBAGAI HASIL RESPIRASI

Di dalam tubuh tumbuhan terjadi proses metabolisme, proses-proses itu seperti fotosintesis dan respirasi. Hasil dari fotosintesis menghasilkan karbohidrat dan oksigen kemudian karbohidrat ini akan dipakai dalam proses respirasi pada tumbuhan.

Proses Respirasi dalam Tumbuhan

Energi yang dihasilkan dalam proses respirasi pada tumbuhan berfungsi sebagai berikut:

  1. Memelihara aliran protoplasma
  2. Peredaran zat makanan
  3. Pembelahan kromosom dan inti
  4. Penimbunan-penimbunan garam
  5. Pertumbuhan menentang gaya berat
  6. Pemasukkan ujung akar dalam tanah

COMMENTS